Projektowanie

Obszarem naszego działania są szeroko pojęte instalacje sanitarne, w tym m.in.:

 instalacje i przyłącza wodociągowe,
– instalacje i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– przydomowe oczyszczalnie ścieków,
– instalacje i przyłącza gazowe,
– instalacje grzewcze,
– instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– certyfikaty energetyczne,
– analizy techniczne i ekonomiczne możliwości i opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii (m.in. pomp ciepła, fotowoltaiki).

Podejmiemy również współpracę w powyższym zakresie z projektantami lub biurami projektowymi potrzebującymi wsparcia w terminowej realizacji bieżących projektów.

Wykonujemy różne typy projektów i opracowań:

  • – koncepcje techniczne,
  • – projekty budowlane,
  • – projekty wykonawcze,
  • – projekty powykonawcze,
  • – inwentaryzacje.