Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Techniczne Jakub Haremski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23/21.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane niezbędne do realizacji umów.
 3. Celem zbierania danych jest realizacja wzajemnych umów i zobowiązań.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zarządanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub.haremski@btjh.pl.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wzajemnych zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.