O firmie

Biuro Techniczne Jakub Haremski to firma założona w 2017 r. w celu dostarczania Klientom wysokiej jakości usług projektowania i doradztwa technicznego w zakresie sieci, urządzeń i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ciągłego zdobywania doświadczenia, poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego.

Doświadczenie pozwalające na otwarcie własnej pracowni projektowej zdobywałem na budowie zaawansowanego technologicznie obiektu data center w Poznaniu, w dziale projektowym międzynarodowej projekowo-wykonawczej firmy instalacyjnej oraz w dziale techniczno-projektowym firmy realizującej instalacje sanitarne głównie w budownictwie mieszkaniowym.
Od momentu powstania Biuro Techniczne Jakub Haremski z powodzeniem zrealizowało liczne projekty w zakresie instalacji sanitarnych obiektów mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych oraz technologicznych.

Swoje usługi kierujemy głównie do:
– Inwestorów planujących lub realizujących budowę domu, budynku mieszkalnego, produkcyjnego, magazynowego, handlowego, itp.,
– Projektantów potrzebujących stałej lub doraźnej pomocy w podejmowanych pracach projektowych.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu!

Łącze wyrazy szacunku
mgr inż. Jakub Haremski

uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Naszym zdaniem jednym z najważniejszych elementów każdego budynku, a tym bardziej budynku mieszkalnego, są instalacje sanitarne. Zapewniają m.in. komfort cieplny, czy odpowiednią higienę jego mieszkańcom i użytkownikom. Dlatego tak ważne jest traktowanie szeroko pojętych instalacji sanitarnych nie jako jednego z końcowych etapów wykończenia budynku, tylko jako jednego z kluczowych elementów wpływających na komfort i koszty użytkowania budynku. Tym ważniejsze jest zwrócenie na instalacje sanitarne szczególnej uwagi już na etapie projektowym i powierzenie tego zadania specjalistom.

Na wszystkich etapach pracy nad projektem dokonujemy jego optymalizacji pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym.

Dołącz do grona zadowolonych Klientów!