Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Oferujemy Państwu sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków/lokali (zwanych także certyfikatami energetycznymi). Posiadam wpis do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest dla:
– lokali/budynków sprzedawanych,
– lokali/budynków wynajmowanych,
– budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Ponadto Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej nie jest jedynie wymogiem prawnym. Jest informacją o zastosowanych rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych, jakości technicznej budynku i kosztach zużycia energii na jego użytkowanie. Opracowanie takiego świadectwa powinno się zlecić uprawnionemu i rzetelnemu specjaliście.